Gözlənilən nəticə
 • Təhsilalanların məşğulluq imkanlarının yüksəldilməsi məqsədi ilə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi və bu sahədə savadlılığın artırılması;
 • Təlimçi heyəti tərəfindən sənaye sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi;
 • Mərkəzin beynəlxalq təşkilatlarla, yerli və xarici şirkətlərlə əlaqələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi;
 • Mərkəzin əməkdaşlarının əlavə təhsilə cəlb edilməsi, beynəlxalq təcrübəyə yiyələnməsi;
 • Mərkəzdə səmərəli işgüzar mühitin inkişaf etdirilməsi;
 • Əmək bazarının tələblərinə tam uyğunlaşan təlim – tədris prosesini təşkil etmək;
 • Təklif olunan təhsil xidmətlərinin keyfiyyəti və nəticəyönümlülüyünə əminlik;
 • Geniş əhali qrupları üçün əlçatan və uyğun təlim – tədris prosesinin qurulması;
 • Benefisiarların məmnunluq hissinin artması;
 • Təlim – tədris prosesini bitirənlərin işlə təmin olunma səviyyəsinin yüksəldilməsi;
 • İşçi heyətinin peşəkarlıq səviyyəsinin artma imkanlarının genişlənməsi;
 • Peşə təhsili və təlimi müəssisələri arasında rəqabət hissinin güclənməsi ilə yanaşı, əməkdaşlıq imkanlarının artması;
 • Daimi inkişaf və benefisiarlara daha cəlbedici olmaq üçün yaxşı təcrübələrin öyrənilməsi və tətbiqi.
Whatsapp Zəng et